Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Realizacja, rok 2011

Szkoła Podstawowa w Brzegu Dolnym
Koncepcja, rok 2008

Wyższa Szkoła Handlowa – Akademiki
Koncepcja, rok 2008

Ponadregionalne Centrum Kongresowe
Realizacja, rok 2011