Szkoła Podstawowa w Brzegu Dolnym
Koncepcja
rok 2008

Inwestor: Gmina Brzeg Dolny
Lokalizacja: ul. Wilcza 4, Brzeg Dolny
Projektanci: mgr inż. arch. Jacek Miller
mgr inż. arch. Paweł Czernicki-Podraża

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Brzegu Dolnym.