Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Realizacja
rok 2011

Inwestor: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Lokalizacja: ul. Ostrowskiego 22, Wrocław
Projektanci: mgr inż. arch. Jacek Miller
mgr inż. arch. Paweł Czernicki-Podraża
inż. Jarosław Ryba

Budynek dydaktyczny Wyższej Szkoły Handlowej.