Hale produkcyjno-magazynowe wraz z częścią biurową.
Realizacja
rok 2012

Inwestor: Michael Huber Polska
Lokalizacja: ul. Nowa 21, Nowa Wieś Wrocławska
Projektanci: mgr inż. arch. Jacek Miller
mgr inż. arch. Barbara Liber-Skarbek
mgr inż. arch. Agnieszka Łańko

Hale produkcyjno-magazynowe wraz z częścią biurową.