Hotelowe Apartamenty Mieszkalne
projekt budowlany i pozwolenie na budowę
rok 2012

Inwestor: JG Inwest J.Kociński i G.Figura Sp.j.
Lokalizacja: ul. Mączna 7, Wrocław
Projektanci: mgr inż. arch. Jacek Miller
mgr inż. arch. Magdalena Cieślak

Zespół budynków apartamentowych.