Dom Seniora
Inwestycja w trakcie realizacji
rok 2013

Inwestor: KŁOS INVESTMENT Sp. z o.o.
Lokalizacja: Roztocznik 63, Gmina Dzierżoniów
Projektanci: mgr inż. arch. Jacek Miller
mgr inż. arch. Magdalena Cieślak
inż. arch. Michał Korniewicz

Przebudowa zespołu pałacowo-parkowego wraz z przyległościami na kompleks “Domu Seniora”.