Wille GOODMARK
Realizacja
rok 2004

Inwestor: GOODMARK Sp. z o.o.
Lokalizacja: ul. Trzebnicka 16, Oborniki Śląskie
Projektanci: mgr inż. arch. Jacek Miller

Budynki mieszkalne, wielorodzinne.