Hotel Tarasy Wang
Realizacja
rok 2008

Inwestor: Jacek Tarnawski
Lokalizacja: ul. Na Śnieżkę 3, Karpacz
Projektanci: mgr inż. arch. Jacek Miller
mgr inż. arch. Barbara Liber-Skarbek
inż. Jarosław Ryba

Przebudowa budynku hotelowego wraz z zapleczem gastronomicznym i tarasami rekreacyjno-widokowymi.