Wioska Żeglarska Stare Sady
Projekt
rok 2006

Inwestor: Polski Związek Żeglarski
Lokalizacja: Stare Sady na Mazurach
Projektanci: mgr inż. arch. Jacek Miller
mgr inż. arch. Barbara Liber-Skarbek

Modernizacja i rozbudowa wioski żeglarskiej.