Biurowiec INTERCHEMOL
Realizacja
rok 2007

Inwestor: INTERCHEMOL SA
Lokalizacja: ul. Siemianicka 55, Oborniki Śląskie
Projektanci: mgr inż. arch. Jacek Miller
mgr inż. arch. Barbara Liber-Skarbek

Zespół hal wraz z biurowcem.