Masterplan Piękna
Koncepcja
rok 2012

Inwestor: AS-BAU S.A.
Lokalizacja: ulice Piękna i Armii Krajowej, Wrocław
Projektanci: mgr inż. arch. Jacek Miller
mgr inż. arch. Zuzanna Bińczyk

Masterplan zespołu budynków mieszkalno-usługowych.