Apartamenty NENCKIEGO
Koncepcja
rok 2010

Inwestor: AWBUD SA
Lokalizacja: ul. Nenckiego 59, Wrocław
Projektanci: mgr inż. arch. Jacek Miller
mgr inż. arch. Paweł Czernicki-Podraża
mgr inż. arch. Magdalena Cieślak

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym.