Kamienica przy ul. Ofiar Oświęcimskich
Realizacja
rok 2012

Inwestor: MULTI MARKET Sp. z o.o.
Lokalizacja: ul. Ofiar Oświęcimskich 17, Wrocław
Projektanci: mgr inż. arch. Jacek Miller
mgr inż. arch. Magdalena Cieślak

Przebudowa kamienicy na budynek mieszkalno-usługowy.