Biurowiec KRZYKI POINT
Koncepcja
rok 2006

Inwestor: Tubek Sp. z o.o.
Lokalizacja: ul. Powstańców Śląskich, Wrocław
Projektanci: mgr inż. arch. Jacek Miller
mgr inż. arch. Barbara Liber-Skarbek

Budynek biurowy wraz z powierzchnią handlową.