Wyższa Szkoła Handlowa – Akademiki
Koncepcja
rok 2008

Inwestor: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Lokalizacja: ul. Ostrowskiego 22, Wrocław
Projektanci: mgr inż. arch. Jacek Miller
mgr inż. arch. Paweł Czernicki-Podraża

Zespół akademików przy Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu.