schowane

Uzyskany podczas wielu lat działalności firmy dorobek projektowy w ramach pracowni Miller–Architekci pozwala jej obecnie uczestniczyć jako projektant bądź konsultant w wielu znaczących inwestycjach.

Do stałych  klientów firmy należą miedzy innymi: Urząd Miasta Wrocławia, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Dolnośląskie Zakłady Gazownicze, Dyrekcja Okręgu Poczty Polskiej oraz licznie Starostwa i Gminy Dolnego Śląska. Firma współpracuje także z Państwową Inspekcją Pracy, Wojewódzkim Inspektoratem Sanitarno – Epidemiologicznym oraz wieloma firmami budowlanymi i deweloperskimi.