Miller – Architekci to pracowania projektowa istniejącą na polskim rynku od 1991r. Firma prywatna została zarejestrowana w rejestrze podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Urzędzie Miasta Oborniki Śląskie pod nazwą KANCELARIA DOROTA MILLER I PARTNERZY.

Kancelaria jest następcą prawnym Biura Tłumaczeń i Usług Inwestycyjnych TOLK   - firmy, której działalność uległa rozszerzeniu w roku 2004, co spowodowało konieczność zmiany nazwy oraz rozszerzenie profilu działalności. Pierwotnie nazwa firmy – Biuro Tłumaczeń i Usług Inwestycyjnych „Tolk” - nawiązywała do głównej jej aktywności, a więc do usługowej działalności z zakresu tłumaczeń (w tym przede wszystkim tłumaczeń przysięgłych z języka niemieckiego i holenderskiego).

Działalność jest prowadzona w trzech oddziałach:

  1. W Obornikach Śląskich, gdzie mieści się siedziba główna oraz:
  2. We Wrocławiu przy ulicy Purkyniego 1 - pracownia projektowa
  3. We Wrocławiu przy ulicy Skarbowców 24 – biuro tłumaczeń

Niewątpliwie, wkładem najwyraźniej przewidującym powodzenie planowanego przedsięwzięcia włożonym w dopiero co rozbudowywaną gałąź firmy - biuro projektów - było zdobyte doświadczenie i wypracowany autorytet Jacka Millera. Przez długi czas bowiem obejmował on stanowisko Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wysoki kompleksowo poziom ówczesnej działalności stał się poniekąd gwarancją sukcesu. Partnerami w prowadzeniu obsługi prawnej procesu inwestycyjnego stali się prawnicy legitymujący się bardzo dużym doświadczeniem w zakresie prawa administracyjnego i budowlanego, rzeczoznawcy i eksperci w zakresie budownictwa, planowania przestrzennego i ochrony środowiska.

Dzisiejszy wymiar działalności firmy w ramach pracowni projektowej             Miller – Architekci pozwala jej występować na rynku jako projektant               bądź konsultant wielu znaczących dla Dolnego Śląska inwestycji.