schowane
 
 
 
 

Miller – Architekci to pracownia projektowa z ponad 20-letnim doświadczeniem.

Tak długi staż przekłada się na wiele zrealizowanych projektów obiektów użyteczności publicznej, hoteli, obiektów przemysłowych oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej.

Mamy na koncie udane realizacje w zakresie rewaloryzacji, rozbudowy i przebudowy obiektów zabytkowych.

Ponad 120 zrealizowanych projektów domów jednorodzinnych to w zdecydowanej większości projekty indywidualne uzupełnione adaptacjami projektów katalogowych.

Miller – Architekci to kancelaria inwestycyjna, w której istotną role odgrywa szeroko pojęta działalność w ramach procesu inwestycyjnego polegająca na:

  • reprezentowaniu Inwestora w ramach wszystkich procedur mających swoje podstawy w przepisach Prawa budowlanego (odbiory, zmiany sposobu użytkowania, przegląd, ocen)
  • pełnieniu nadzoru inwestorskiego i autorskiego
  • opracowywaniu ekspertyz, opinii , ocen oraz uzyskiwanie koniecznych odstępstw
  • weryfikacji projektów.

Miller – Architekci to stały od lat zespół projektantów (w tym rzeczoznawców budowlanych) posiadających szerokie kompetencje i wykształcenie, dzięki których otwartości i komunikatywności firma od lat odnosi sukcesy.