RZECZOZNAWCA BUDOWLANY I BIEGŁY SĄDOWY W ZAKRESIE BUDOWNICTWA

Jacek Miller – inżynier architekt (uprawnienia projektowe i wykonawcze) – rzeczoznawca budowlany w specjalności architektonicznej (wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych pod pozycją 12/02/R/C), biegły sądowy z zakresu budownictwa powołany przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu (ustanowienie biegłym sądowym upoważnia do używania tytułu biegłego sądowego wyłącznie przy wydawaniu opinii na zlecenie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych).

Jako doradcy, autorzy opracowań eksperckich i koreferatów współpracowaliśmy z następującymi inwestorami:

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  (Ponadregionalne Centrum Kongresowe),
 • Uniwersytet Wrocławski (biblioteka główna),
 • Akademia Medyczna (nowa siedziba farmacji),
 • Politechnika Wrocławska (budynek  hutniczy),
 • Wyższa Szkoła Handlowa(budynek główny),
 • RENOMA Wrocław (galeria handlowa),
 • Wratislawia Cantans
  (budynek Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu),
 • Sąd Okręgowy (siedziba sądów przy ul. Poznańskiej  we Wrocławiu),
 • VOLVO (zakład produkcji autobusów przy ul. Mydlanej we Wrocławiu),
 • 3M (zakład produkcyjny we Wrocławiu),
 • CARGILL (zakład produkcyjny w Bielanach Wrocławskich),
 • STRABAG (autostrada A-4),
 • TOPACZ–ATM (zespól pałacowo–hotelowy we wsi Wysoka k/Wrocławia),
 • MERIDA (zakład produkcyjny we Wrocławiu),
 • AUTOLIV (zakład produkcyjny w Oławie),
 • Zgromadzenie Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji 
  (klasztor i kościół w Ząbkowicach Śląskich),
 • ELEKTROTIM (port lotniczy we Wrocławiu),
 • KGHM (stadion piłkarski w Lubinie),
 • ALBA (sortownia odpadów komunalnych we Wrocławiu),
 • LIBET (zakłady produkcyjne w Warszawie i Krakowie),
 • Muzeum Architektury (siedziba we Wrocławiu).