Jacek Miller – biegły sądowy z zakresu budownictwa powołany przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu (ustanowienie biegłym sądowym upoważnia do używania tytułu biegłego sądowego wyłącznie przy wydawaniu opinii na zlecenie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych).

Numer powołania: A.0151/1/04.

Zakres powołania na biegłego sądowego:

  • sporządzanie, opiniowanie i weryfikowanie projektów budowlanych;
  • opiniowanie i weryfikowanie planów zagospodarowania przestrzennego;
  • opiniowanie w zakresie ustawy Prawo budowlane.